piątek, 14 września 2012

Termodynamika - plan teorii na korepetycjeTERMODYNAMIKA
UKŁAD – zespół ciał objętych obserwacją. Wszystko, co jest poza układem, nazywamy jego otoczeniem.
TYPY UKŁADÓW:
Otwarty –
Zamknięty –
Izolowany –
Parametry stanu – charakteryzują stan układu
·         rodzaj reagentów
·         ciśnienie, temperatura
·         masa, liczba moli
·         objętość, gęstość
·         stężenia
W termodynamice zamiast parametrów stanu stosowane są funkcje tych parametrów nazwane funkcjami stanu.
U – energia wewnętrzna
H – entalpia
S – entropia
G –entalpia swobodna
PRAWO HESSA:
Zmiana funkcji stanu na drodze przemiany zależy tylko od stanu końcowego i początkowego.
np. ΔH = Hk - Hp
Warunki normalne w termodynamice: p=1013 hPa, 273K
Warunki standardowe w termodynamice: 1013 hPa, 298K
I ZASADA TERMODYNAMIKI:
Zmiana energii wewnętrznej układu może następować na sposób ciepła i pracy.
ΔU = Q + W
W = p Δv
Energia doprowadzana do układu ma znak plus (powoduje wzrost energii wewnętrznej), natomiast energia przekazywana przez układ otoczeniu ma znak minus (wywołuje zmniejszenie energii wewnętrznej).
Układ zwiększając objętość wykonuje pracę na otoczeniu (-W). Gdy układ zmniejsza objętość, otoczenie wykonuje pracę na układzie (+W).
ENTALPIA:
ΔH= ΔU + p▪Δv ;    jeżeli Δv=0 (v1=v2) to ΔH =ΔU
Standardowa entalpia reakcji:


Standardowa entalpia spalania:


ENTROPIA:
II Zasada termodynamiki:
Reakcje podczas których nie zmienia się entalpia układu przebiegają samorzutnie w kierunku zwiększenia entropii.
III Zasada termodynamiki:
Entropia każdego ciała doskonale jednolitego i uporządkowanego w temp. 0K wynosi 0.


ENTALPIA SWOBODNA REAKCJI:
ΔG=ΔH –TΔS
Entalpie swobodne tworzenia pierwiastków = 0 !ENERGIA WIĄZAŃ:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz