piątek, 8 listopada 2013

Elektrolity - mocne, średnie i słabeDo elektrolitów mocnych (takich które w 100% dysocjują na jony) należą:   K ≥ 10-2; α ≥ 30%

·        prawie wszystkie sole (rozpuszczalne w wodzie)

·        niektóre kwasy (H2SO4, HNO3, HCl, HClO­4, HBr, HI)

·        zasady ( wszystkie zasady litowców, wapnia, strontu, baru )

Elektrolity średniej mocy: H3PO4, HF, HNO2, H2SO3, HCOOH, Mg(OH)2  10-5 < K < 10-2
                                                                                                                             3% < α < 30%

Elektrolitami słabymi są kwasy - H­2S, CH3COOH, H2CO3, zasada – NH3 ∙H2O. K ≤ 10-5 ; α ≤ 3%

1 komentarz: