poniedziałek, 28 stycznia 2013

Iloczyn rozpuszczalnościIloczyn rozpuszczalności (Ir) – stężenie jonów substancji trudno rozpuszczalnej w roztworze nasyconym, będącym w równowadze z osadem, przy stałej temperaturze.
Im większy iloczyn rozpuszczalności, tym lepiej rozpuszczalny związek. Iloczyn rozpuszczalności rośnie wraz ze wzrostem temperatury.
Jeżeli w roztworze iloczyn stężeń jonów mogących wytworzyć trudno rozpuszczalny elektrolit ma wartość mniejszą od iloczynu rozpuszczalności tego elektrolitu, wytrącenie osadu nie jest możliwe. Do wytrącenia osadu konieczne są na tyle duże stężenia jonów, aby ich odpowiedni iloczyn przekraczał wartość iloczynu rozpuszczalności.
Przykłady:
Fe(OH)2 =Fe2+ + 2OH-
Ir=[Fe2+][OH-]2
Ag3PO4 =
Ir=
Zad.
Ile moli węglanu wapnia jest rozpuszczonych w 1 dm3 roztworu, jeżeli iloczyn rozpuszczalności wynosi 3,1 10-10?


Zad.
Uzasadnij czy wytrąci się osad w wyniku zmieszania 1 dm3 siarczanu(VI)sodu o stężeniu molowym 9,1
10-2 mol/dm3 z taką samą objętością chlorku wapnia o stężeniu molowym 210-4 mol/dm3?
Ir CaSO4=9,110-6
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz