piątek, 14 września 2012

podanie o przyjęcie na praktyki pedagogiczne
Imię i nazwisko
Dyrekcja
...

Podanie

            Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na praktyki pedagogiczne do ... z zakresu przedmiotu chemia, obejmujące hospitację minimum 30 lekcji z różnych przedmiotów (w tym minimum 14 godzin chemii) oraz prowadzenie minimum 8 lekcji z przedmiotu chemia.

Koordynatorem praktyk jest mgr ..., Laboratorium Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101 pok. 223, 02-093 Warszawa. Telefon: ... wewn. ..., adres e-mail: ...

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania,


...
Studentka V roku chemii
Uniwersytetu Warszawskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz